Изберете страница

BG

      Мария Иванова Миткова

Адрес: Пловдив, България

Мобилен : +359 (0) 889 / 268 352

E-mail: maria_mitkova@mail.bg

 

Образование:
Средно образование
1992-1995 СОУ “Св. Патриарх Евтимий”, Пловдив, в клас с разширено изучаване на английски
език. За повече информация посетете: http://www.patriarcha.com/
Висше образование
1995-2001 Пловдивски Университет “Св. Паисий Хилендарски” гр. Пловдив
Магистратура   по   Български   и   Английски  език.   Професионална   квалификация
Специалист  по  български  език  и  литература  и  по  английски  език  и  литература  и преподавател по български език и литература и английски език и литература в Средно общо образователно училище. Редовно обучение: 5 години, за повече информация посетете: http://www.uni-plovdiv.bg/
Трудов стаж :
10/2015- 03/2017 Преводач на свободна практика с английски език по различни проекти
09/2014-10/2015 ТРИДЕКС ООД, Садово – Българо-немска фирма за производство на изделия
от полиетилен като фолио и торби за отпадък. Работих там като Специалист
маркетинг  отговарях за организирането и доставянето на част от суровините
от чужбина, подговяне на поръчки за производство, въвеждане на данни от
производството в системата. Закупувах опаковъчни материали от различни
доставчици. Подготвях документите за износ, организирах документите при
внос на оборудване. Отговарях за поддържане на доументите и връзките с
институциите в България. Технически превод и комуникация с различни фирми,
за  решаване  на  възникнали технически  проблеми  на  тех.  оборудване  във
фирмата.
10/2011 -09/2014 ЦИМА-99 ООД  семейна фирма, произвежда плодови конфитюри, сладка,
топинги,  джемове,  мармалади-  работих  там  като  Експорт  Мениджър.
Отговорностите ми бяха да държа връзка с клиентите от получаването на
поръчките, въвеждането им в ERP системата, информиране за производството
им,  след  това  износа  им  според  желанието  и  нуждите  на  клиентите.
Организирах сухопътен или морски транспорт за клиентите. Подготвяне на
всички документи необходими за митницата по износ или внос за контейнери и
камиони.  Поддържах  тясна  връзка  с  клиенти  от  Европа,  Азия  и  САЩ.
Установяване на нови контакти с клиенти и подобряване на вече установените
дългосрочни връзки чрез увеличаване на продажбите. Вземане на участие в
международни изложения в търсене на нови клиенти. Организиране на всичко
необходимо за международните панаири като щандове, пътуване, документи и
мостри.  www.cima99.com
09/2011- 12/2011 Курс  по  икономически  немски  (Wirtschaft  Deutsch  Sprachkurs)  организиран  от Германо-българската търговска камара и Германското консулство в Пловдив ниво B2
04/2011-06/2011 Немски езиков курс  посещаване на курс по немски език за чужденци в гимназия
Алберт Швайцер в Лайхинген, Баден-Вюртенберг, Германия. Продължителност на курса
от април до юни вкл. През това време работех в Комплекс ресторант-хотел Оксен в
Мерклинген, Баден-Вюртенберг, Германия, където упражнявах езика в работна среда.
10/2010-03/2011 Технически преводач на свободна практика по различни проекти
04/2010-09/2010 Сдружение Изкуство Днес, Център за съвременно изкуство – Баня Старинна,
Пловдив,  една  от  първите  организации  за  съвременно  изкуство  в  България.www.arttoday.orgВ организацията работих като Координатор проекти. Проектите, по които взех участие бяха главно международни като аз бях натоварена да поддържам връзка с различни артисти и хора от съответните нива и области. Основно поддържах контакти с неправителствени организации и с функционално-отговорни лица от местната и областната власт.

 

08/2009-03/2010 Технически преводач на свободна практика по различни проекти .
03/2007 – 08/2009 Печатница  Идеал-АС,  Пловдив  www.ideal-as.com,  като  Мениджър  Продажби  с
чуждестранни клиенти, занимавах се с разработването и развитието на нови клиенти,
успешно привличане на нови клиенти и осъществяване на нови поръчки, имам опит в
организирането и участието на международни изложения, превеждане на техническа,
юридическа  и  икономическа  литература  и  документи;  имам  познания  за  офсетни
печатни  материали  и  оборудване,  имам  опит  в  поръчване  на  резервни  части  и
транспортиране на стоки на клиенти и машини. Взела съм участие в монтажа на някои
от машините в печатницата и обучение на персонала като преводач. Имам опит с
изпращане и получаване на малки пратки.
04/2003 – 03/2007 Дунапак-Родина АД –Част от групата Hamburger и Mosburger, it is popular in Hungary and Austria. www.dunapack.hu; www.dunapack.bg 
Работих като Преводач на писмени и симултанни преводи, като Асистент на Директор Производство и Техника и прилежащата му дирекция. През този период взех участие в1
няколко проекта – Газифицираща система и газифициране на Дунапак-Родина,
Модернизиране  на  велпап  машината  и  монтиране  на  нова  софтуерна  и
хардуерна система на същата машина.
Проекти:
08/2001 – 02/2003 КЦМ АД, Асеновградско шосе, Пловдив, България,  www.kcm.bg
IPI Project (Industrial Pollution Improvement Project- Проект за намаляване на
вредните  емисии  от  производствената  дейност  на  КЦМ).  Съвместно
сътрудничество  между  КЦМ  АД,  Японска  Корпорация  Марубени  ,  Outokumpu-Lurgi
Metallurgi-немска фирма с опит в оборудване за металургията- работех като Преводач-
Кореспондент и Офис-Асистент, бях член на ръководния екип – превеждах писмени
технически документации от английски език на български и от български на английски,
също така правех симултанни преводи по време на срещи, технически дискусии и
командировки, превеждах технически ръководства.
02/2001- 7/2001 Лидер-96” ООД, www.leader96.com, и “Млечни продукти” ООД  работих като
Преводач от и на английски език и като Офис-Мениджър

24,25,26 /05/ 2001, 10та Национална Конференция на учителите по английски език Ийст България (IATEFL East, Bulgaria) Пловдив, участвах като асистент по време на конференцията

16,17 /10/ 1999, 8ма Национална Конференция на учителите по английски език (IATEFL), Благоевград, присъствах бях като участник

10/2000-05/2001: Учителска практика по английски език ЕЦ “Евро-Алианс” в Пловдив

деца, начинаещи, 7-11 години, продължителност на курса на обучение девет месеца (повечето от децата бяха двуезични като майчиния език беше Турски език)

10/2000- 05/2001: Учителска практика по английски език в ПУ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Пловдив

студенти – Начинаещи, 21-23 години , продължителност на курса на обучение – осем месеца

Офис продукти: Microsoft Office XP – Word, Excel, Power Point, Microsoft Outlook XP, Corel Draw 12, Corel Photo Paint 10, Internet, Adobe Acrobat 6 Professional, Cinema 4D, Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator CS.

OS: Windows 95, 98, 2000 , Windows NT, Windows XP

Интереси: Всички разновидности на изкуството, различни стилове музика, пътешествия и изучаване на различни култури, компютърни технологии, срещане на различни нови хора

Допълнителна информация: Перфектен писмен и говорим английски език, умения за общуване и преговори, отлична мотивация и организация за работа в екип, добро чувство за хумор и гъвкавост при вземане на решения и намиране на решения при възникнали проблеми. Свикнала към с хора от различни култури и това ми помага за по-лесното ми общуване с тях. Мога да работя спокойно и ефективно в напрегната ситуация и да се съсредоточавам върху решаването на даден проблем.

Посещавала съм Великобритания няколко пъти и съм живяла за 12 месеца през 1998/99.

Езици: Перфектен английски език писмено и говоримо. Средно ниво немски език писмено и говоримо, Начално ниво Френски език и Руски език писмено и говоримо.

Не пушач, притежава шофьорска книжка категория “В” без нарушения

Хобита: фотография, коли и самолети, градини и озеленяване, компютърни технологии

Художествени прояви:

Сдружение “Изкуството Днес” , Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня Старинна

Арт Позитив издание 2008 “Фрагменти” 07.04 – 25.05.2008 www.arttoday.org взех участие в тази изложба. Това беше първото ми участие в 4то издание за млади творци в Пловдив.

Арт Позитив издание 2009 “Сладко”  www.arttoday.org. Второто ми участие в tion in the 5th edition. 10.04-25.05.2009

Референти:

  1. Jochen Guentner –Commissioning Manager – Tel:  +49 6171 9693 301

Outokumpu GmbH jochen.guentner@outotec.com

Ludwig-Erhard Strasse 21 jochen.guentner@yahoo.de

D-61408 Oberusel, Germany

  1. Simon Peter Matthews BSc – Director , tel: 44 (0) 1488-648988

AgriCoat Industries Limited simon.matthews@agricoat.co.uk

7B Northfield Farm

Great Shefford

Berkshire

RG17 7BY

UNITED KINGDOM

Публикации:

  1. Parish Magazine, Speen and Dean News, Issue 22 Autumn 2000 , Speen Magical Millennium Fate, ArticleImpressions of British Culture and Customs page 6.
  1. Списание Целулоза и хартия, България, издание 1 / 2005 публикуване на снимки и статия.
  1. Списание Целулоза и хартия, България, издание 2 / 2006 публикуване на снимки и статия “Good productionpractice in providing health and safety at work”, page 17 and 18